српски

english


Николајеве студије су међународни научни часопис посвећен истраживању богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића, као и истраживању ширег контекста у ком је он живео и стварао, односно рецепције његових идеја и његовог наслеђа уопште (видети О часопису Николајеве студије).

Николајеве студије првенствено објављују оригиналне научне радове посвећене проучавању теологије и духовности. Часопис је отворен и за радове настале на основу истраживања у областима других друштвено-хуманистичких наука — философије, социологије, политикологије, филологије, књижевности, историје, историографије, архивистике итд. — уколико кореспондирају са тематиком часописа. Николајеве студије такође објављују релевантну архивску и документарну грађу са пратећим студијама и напоменама, као и библиографије, краће прилоге, осврте, коментаре и приказе нових издања. Николајеве студије првенствено објављују радове на енглеском и српском језику. Сви радови објављени у Николајевим студијама су двоструко и анонимно рецензирани (видети Упутство ауторима и Упутство рецензентима).

Уредништво часописа Николајеве студије веома држи до високих етичких и академских стандарда при публиковању научних радова (видети Етички и научни стандарди).

Издавач часописа Николајеве студије је Хришћански културни центар „др Радован Биговић“ из Београда.

Николајеве студије излазе и као штампани и као електронски часопис доступан у отвореном приступу.

Научни часопис Николајеве студије основан је 2020. године. Свеске Николајевих студија излазе два пута годишње.

Радови публиковани у Николајевим студијама су рецензирани. Објављени текстови представљају ставове аутора.

ISSN:

2738–1064

eISSN:

2738–1072

УДК:

271.222(497.11)-726.2-36:929 Николај Велимировић, свети(093)

271.2

DOI:

https://doi.org/10.58199/nicholaistudies